ISP SLOVAKIA s.r.o. | Palackého 6403 | 911 01 Trenčín | Slovakia | tel: +421 (0)32 743 5647 fax : +421 (0)32 744 5033 | mail: info@ispslovakia.sk
Menu


Profil spoločnosti

Spoločnosť ISP Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2000 a jej hlavnou činnosťou sú montáže a opravy technologických zariadení, tlakových zariadení, potrubných systémov vrátane predvýroby, zváranie a montáže potrubných rozvodov.

V roku 2007 firma ISP Slovakia s.r.o. združila podnikateľské subjekty s obdobným zameraním v podnikateľskej činnosti s realizačnými skúsenosťami na projektoch v zahraničí a na Slovensku pod názvom ISP-Group. Cieľom tejto skupiny je pokrývať celý komplex problematiky spätej s projektovaním, výrobou, predajom a montážou. Dobrovoľnými členmi sa môžu stať slovenské aj zahraničné subjekty podľa platných stanov podnikateľského združenia.

Zamestnanci našej spoločnosti sa podieľali na viacerých projektoch v tuzemsku a v zahraničí so zameraním na dodávku a montáž potrubných rozvodov rôznych priemerov pre všetky druhy médií. Kvalita, flexibilita, odbornosť a spoľahlivosť sú dobrým predpokladom k spokojnosti našich obchodných partnerov.

V našej spoločnosti pracujú kvalifikovaní pracovníci od riadiacich až po robotnícke profesie.


OBLASŤ PÔSOBENIA

• petrochemický priemysel
• chemický priemysel
• energetický priemysel
• sklársky priemysel
• automobilový priemysel
• farmaceutický a potravinársky priemysel

PONÚKANÉ SLUŽBY

• montáž technologických zariadení, potrubných rozvodov, čerpadiel
• potrubné rozvody
• projektovanie
• výroba zariadení
• montáž
• vedenie stavby
• zváračské práce (WIG, E, MIG-MAG, Norma EN 287-1)


Novinky

SOPK Trnava

ISP SLOVKIA členom SOPK Trnava.
Viac... | 03. 10. 2011 |

Obchodna misia Srbsko

Obchodna misia Srbsko
Viac... | 22. 10. 2010 |